تیپ جالب امیر تتلو /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:او هیچگاه از هدف خود نا امید نمیشود. او هنرمند و ورزشکاری است با اراده پولادین که پس از هر سقوط به پا میخیزد و با انگیزه بیشتری پیش میرود. او کم کسی نیست، او یک سلطانِ جنگل روی خشتکش دارد!

تیپ جالب امیر تتلو /عکس