تیپ جدید شیوا طاهری /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: شیوا طاهری در حال بازدید از نمایشگاه صنعت چاپ. البته شیوا در ابتدا میخواسته به نمایشگاه مد و پوشاک برود که گویا آدرس را اشتباه رفته است.


تیپ جدید شیوا طاهری /عکس

عکس جدید شیوا طاهری