جنجالی شدن سلفی بهرام رادان با مهناز افشار

پرتال اجتماعی واکنش: بتازگی یک سلفی از بهرام رادان با مهناز افشار در شبکه های اجتماعی منتشر شده که البته با حاشیه هایی همراه بوده است.

 

1110