حرکت قابل تحسین خلبان ایرانی + عکس

239297_942

حرکت خلبان هواپیمای ایرانی که قابل تحسین و الگو برداری است.