حسام نواب صفوی در کنار مرتضی پاشایی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: در سالروز درگذشت مرتضی پاشایی، هر کسی سعی میکرد عکس هایی از خودش که در کنار مرتضی گرفته است را به اشتراک بگذارد تا از وی یادی کرده باشد. حسام نواب صفوی هم نزدیک ترین تماسی که در این سال ها با او داشت را به تصویر کشید!

vakonesh.comc3accf37a5baf67d724fb34e5a0bcf33