حیوانات خانگی ستاره های هالیوود

پرتال اجتماعی واکنش: حتما می دانید که ستارگان هالیوود عاشق حیوانات خانگی هستند طوری که بیشتر اوقات آنها را به همراه خود بیرون از خانه برای گشت و گذار یا خرید می برند. اگر می خواهید با حیوانات خانگی آنها که بیشتر سگ هستند اما از نژادهای مختلف آشنا شوید، با ما همراه باشید.

1.دمی لواتو

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار


2.آماندا سیفرید

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

4.کایلی جنر

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار


5.سی‌یرا

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

6.کندال جنر

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

7. نائومی واتس

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

8.لیو تایلر

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

9.ریتا اورا

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

10.لیدی گاگا

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار


11.پاریس هیلتون

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار


12.لیونا لوئیس

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

13.جنیفر لارنس

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار
ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار
ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار


14.هیو جکمن

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار
ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار
ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار
ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

15.ونسا هاجنز

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار
ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

16.کیتی پری

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

17.اولیویا وایلد

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

18.جاستین بیبر

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

19.جولیان هاف

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار

20.میراندا کر

ستارگان هالیوود با حیوانات خانگی شان در گشت و گذار