خواننده آکادمی در جشن خانه سینما /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:امیرحسین کریمی که  با حضور در مسابقه خوانندگی به شهرت رسیده بود یکی از مهمانان مراسم جشن خانه سینما بود که چند دقیقه ای با او درباره حضورش در این مراسم حرف زدیم.

2