خیابان‌های پاریس در فاصله بین دو نیمه بازی آلمان-الجزایر

خیابان‌های پاریس در فاصله بین دو نیمه بازی آلمان-الجزایر
آماده باش کامل پلیس پاریس برای شادی یا شورش بعد از بازی آلمان-الجزایر

10441288_560506990738280_582296242865222429_n

10420243_560506950738284_8512595324718235879_n

 

10402518_560506954071617_3668103805928916950_n 10432492_560506937404952_4191401667921441086_n