داوری محسن افشانی و رضا رویگری براى تست بازيگرى /عکس

داوری محسن افشانی و رضا رویگری براى تست بازيگرى /عکس

 

محسن افشانی با انتشار عکس زیر نوشت:

امروز افتخار داشتم بعنوان داور بهمراه عمو رضا رويگرى عزيز در جمع دوستانى باشم كه براى تست بازيگرى اومده بودن

 داوری محسن افشانی و رضا رویگری براى تست بازيگرى