دعاي ليلا بلوكات در كنار درياي جنوب /عكس

دعاي ليلا بلوكات در كنار درياي جنوب /عكس

دعاي ليلا بلوكات در كنار درياي جنوب

ليلا بلوكات با انتشار اين عكس نوشته: برایتان در آغاز حلول ماه شعبان اینگونه دعا میکنم: خدایا گوشه چشمی از تو کافیست تا هر رنجی به رحمت.. هر غصه ای به شادی .. هر بیماری به سلامتی .. هر گرفتاری به آسایش و آسانی .. هر فراقی به وصل .. هر قهری به اشتی .. هر زشتی به زیبایی .. هر تاریکی به نور .. هر ناممکنی به معجزه .. تبدیل شود پروردگارا تمام وجود و هستیما ن را . آرزوهایمان را غرق محبت و نگاه معجزه گرت بفرما آمين…

دعاي ليلا بلوكات در كنار درياي جنوب