رزق حلال پس از فوت همسر + عکس

120133_314 120134_207 120135_817 120136_485

لیلا عسگری 32 ساله پس از فوت همسرش در کنار مستمری که ازحقوق وی دریافت میکند برای امرار معاش و تامین هزینه های زندگی در زمینه تهیه و توزیع سبزی فعالیت می کند.