روناک یونسی و همسرش در خارج از کشور /تصاویر

پرتال اجتماعی واکنش:روناک یونسی بازیگر کشورمان با انتشار عکس های زیر نوشت:

سلام..
دوست خوب من..
سخاوتت را دوست دارم..
مثل آفتاب می مانی،
گرمی، مهربانی ، با گذشتی …
دور ایستاده ای،
امّا محبتت گرمم می کند…
از اینجا که من”قنوت”بسته ام
تا آنجا که تو به مهربانی “قیام” کرده ای
یک “سلام” فاصله است…
سلام می کنم و
سلامتی و سربلندی برایت می طلبم و سایه خشنودی خدا..
تو هم برایم دعا کن ،
که دلمان هر دو نیازمند اجابت های قشنگ خداست…
حالا به زندگی لبخند بزن

♥♥♥

عکس های جدید و دیدنی روناک یونسی و همسرش در خارج از کشور

روناک یونسی و همسرش در خارج از کشور

عکس های جدید و دیدنی روناک یونسی و همسرش در خارج از کشور

روناک یونسی و همسرش محسن میری

عکس های جدید و دیدنی روناک یونسی و همسرش در خارج از کشور

روناک یونسی و همسرش محسن میری در خارج از کشور