رونمایی از آلبوم کینه گروه نیوش با حضور هنرمندان

پرتال اجتماعی واکنش:رونمایی از آلبوم کینه گروه نیوش با حضور هنرمندان

Snapshot_2016-01-14_113358

رونمایی از آلبوم کینه گروه نیوش

Snapshot_2016-01-14_113410

Snapshot_2016-01-14_113424