رويا تيموريان در تيم واليبال!/عکس

ما چند نفر از خانم های بازیگر چند سالی است که والیبال کار می کنیم و من کاپیتان تیم مان هستم.

به گزارش سينماخبر،او مهمترین هدف این تیم را انجام فعالیتهای خیریه دانست و افزود: هدف ما توجه به رابطه ی هنر و ورزش است اما هدف مهم ترمان، برگزاری مسابقه برای امور خیریه است. تاکنون تیم خانم های هنرمند چند بازی خیریه برای بانوان و کودکان بی سرپرست انجام داده است.

اخبار,اخبار فرهنگی ,رويا تيموريان