سام درخشانی و همسرش باتیپی متفاوت /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:عکس جدیدی از سام درخشانی و همسرش در صفحه شخصی این بازیگر کشورمان منتشر شده است.سام درخشانی عکس جدیدی از خودش و همسرش منتشر کرده است.این بازیگر کشورمان به همراه همسرش عسل به اسکی کردن پرداخته و پس از آن مشغول خوردن نهار شده اند.

♥♥♥

سلام

يه ناهار جانانه بعد از يه اسكی نفسگير…

با عسل خانوم كه تازه ياد گرفته اسكی كنه و امير خان كه تمام مدت خواب بود…

خلاصه جاتون خالی

عکس جدید سام درخشانی به همراه همسرش

سام درخشانی و همسرش باتیپی متفاوت /عکس