سحر قریشی و بهاره رهنما در سالن زیبایی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:سحر قریشی و بهاره رهنما با رفتن به سالن زیبایی شیمر, عکسی به یادگار با مریم سلطانی, مدیر سالن شیمر گرفته اند.سحر قریشی و بهاره رهنما به سالن زیبایی شیمر رفتند.سالن زیبایی شيمر که مدیریت آن برعهده مریم سلطانی بازیگر کشورمان می باشد, این روزها هنرمندان زیادی را به خود میبیند.بهاره رهنما 42 ساله و سحر قریشی 28 ساله پس از حضور در این سالن, عکسی به یادگار با مریم سلطانی گرفتند.

سحر قریشی و بهاره رهنما در کنار مریم سلطانی

سحر قریشی و بهاره رهنما در کنار مریم سلطانی