سقوط تابلوی راهداری بر روی کامیون /تصاویر

پرتال خبری واکنش:سقوط تابلوی راهداری در جاده تهران  – مشهد