سلفی با نمک رضا صادقی و دخترش

پرتال اجتماعی واکنش:سلفی با نمک رضا صادقی با تیارا کوچولو که شال و کلاهش دقیقا همانند پدرش است، البته به رنگ صورتی!

 

699736_456 (1)