سلفی بهنوش بختیاری در کنار مادرش

پرتال اجتماعی واکنش:سلفی بهنوش بختیاری در کنار مادر عزیزش و دوستی که در حال محکم کردن بند کفش هایش است! با تمرکز و دقت روی این تصویر و مقایسه چهره بهنوش و مادر جان میتوان به تمامی تغییراتی که در طول سال ها متوجهِ بهنوش شده است پی ببرید!

سلفی بهنوش بختیاری در کنار مادرش