سلفی جالب سارا خوئینی‌ها

پرتال اجتماعی واکنش:استعفای همزمانِ آنه شرلی، شنل قرمزی و حنا دختری در مزرعه با دیدن این عکس سارا خوئینی ها.

پ.ن: موها پوستیژ است.

Snapshot_2015-12-28_081648