سلفی جدید بنیامین و علی ضیا

پرتال اجتماعی واکنش: سلفی بنیامین و علی ضیا در خانه پدری علی در کاشان. بنیامین به کاشان رفته تا اتفاقات اخیر را از دل علی ضیا دربیاورد. 

694638_156