سلفی جدید مهدی رحمتی

پرتال اجتماعی واکنش: مهدی رحمتی با این سلفی تولد داداشش را تبریک گفت. از آنجایی که این روز ها هر کسی که نامش را ندانند او را داداش و آبجی صدا می‌زنند، نمیتوان با اطمینان از نسبت افراد با هم خبر داد.

683152_760