سلفی دیدنی مهدی ماهانی در ورزشگاه آزادی

پورتال خبری واکنشمهدی ماهانی با انتشار عکس زیر نوشت:
تیم ملى کشورمون چه ببره چه ببازه ، براى ما عزیزه چون با وجود فشار و استرس مسابقات و فشار توقعات مردم دارن پرچم کشورمون رو سربلند نگه مى دارن …یادمون باشه ما در لیگ والیبال جهان هستیم

 

سلفی دیدنی مهدی ماهانی و عباس غزالی در ورزشگاه آزادی

سلفی دیدنی مهدی ماهانی و عباس غزالی در ورزشگاه آزادی