سلفی شقایق فراهانی و پسرش /عکس

پرتال اجتماعی واکنش: شقایق فراهانی و پسرش در اکران خصوصی فیلم «سایه روشن» جدید ترین ساخته فرزاد موتمن.

سلفی شقایق فراهانی و پسرش /عکسشقایق فراهانی و پسرش