شقایق فراهانی در دوران نوجوانی /عکس

پرتال اجتماعی واکنش:عکس دوران جوانی شقایق فراهانی

شقایق فراهانی با انتشار عکس زیر نوشت:

تمام استادان و هم شاگرديهاى جهان

هر جا كه هستن شاد و سلامت باشن

شقایق فراهانی در دوران نوجوانی

صفحه اجتماعی شقایق فراهانی