ضیافت خیریه مهر لیلا با حضور هنرمندان و ورزشکاران /تصاویر

لیلا بلوکات و هنرمندان دیگر در مراسم ضیافت 

پرتال اجتماعی واکنش: مراسم ضیافت شام خیریه “مهرلیلا” به همت لیلا بلوکات بازیگر جوان کشور و با حمایت امید آصفی از خیرین این مجموعه برای جمعی از بچه های بی سرپرست و بدسرپرست (مرکز یاوری سبز)، دختران سندروم دان (مرکز توانبخشی دکتر شریعتی) و جمعی از بچه های مبتلا به سرطان (مرکز فصل پنجم) و با حضور جمعی از ستارگان هنر و ورزش در رستوران رفتاری سعادت آباد برگزار شد.در این مراسم مجید مظفری، همایون اسعدیان، فاطمه گودرزی، محمدرضا هدایتی، آزاده زارعي، سياوش خيرابي، اميرمحمد متقيان، علیرضا نیکبخت واحدی، مهرداد میناوند، بهروز رهبری فرد، ادموند بزیک و سیدجواد یحیوی از جمله چهره های مطرحی بودند که حضور داشتند.

لیلا بلوکات و فاطمه گودرزی در مراسم ضیافت شام خیریه

لیلا بلوکات و فاطمه گودرزی در مراسم ضیافت شام خیریه

 لیلا بلوکات و فاطمه گودرزی در مراسم ضیافت شام خیریه

لیلا بلوکات و فاطمه گودرزی

لیلا بلوکات و فاطمه گودرزی در مراسم ضیافت شام خیریه

جواد یحیوی در ضیافت خیریه مهر لیلا

لیلا بلوکات و فاطمه گودرزی در مراسم ضیافت شام خیریه

هدایتی و بلوکات و امیر محمد در ضیافت خیریه مهر لیلا

لیلا بلوکات و فاطمه گودرزی در مراسم ضیافت شام خیریه

تصاویر ضیافت خیریه مهر لیلا

لیلا بلوکات و فاطمه گودرزی در مراسم ضیافت شام خیریه

آزاده زارعی ضیافت خیریه مهر لیلا

لیلا بلوکات و فاطمه گودرزی در مراسم ضیافت شام خیریه

لیلا بلوکات و فاطمه گودرزی در مراسم ضیافت شام خیریه

امیر محمد در ضیافت خیریه مهر لیلا

 لیلا بلوکات و فاطمه گودرزی در مراسم ضیافت شام خیریه

مجید مظفری در ضیافت خیریه مهر لیلا

لیلا بلوکات و فاطمه گودرزی در مراسم ضیافت شام خیریه

عکس جواد یحیوی در ضیافت خیریه مهر لیلا

لیلا بلوکات و فاطمه گودرزی در مراسم ضیافت شام خیریه

 لیلا بلوکات و فاطمه گودرزی در مراسم ضیافت شام خیریه

ضیافت خیریه مهر لیلا با حضور هنرمندان و ورزشکاران

 لیلا بلوکات و فاطمه گودرزی در مراسم ضیافت شام خیریه