عكس تبليغاتي مهناز افشار در جشنواره فيلم فجر

پرتال اجتماعی واکنش:مهناز افشار در عكس تبليغاتي جشنواره فيلم فجر

Snapshot_2016-01-16_113700
سلفی مهناز افشار و بابک بروزیه

مهناز افشار با انتشار عکس زیر نوشت:

با بابك برزويه عزيز عكاس خوب سينما عكس تبليغاتي جشنواره فيلم فجر