عکسهای ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

اخبار,اخبار فرهنگی,ساره بیات

عکسهای ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

ساره بیات بازیگر فیلم «ناهید»، در مراسم اختتامیه جشنواره کن حضور داشت. تصاویر حضور وی در این مراسم را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

اخبار,اخبار فرهنگی,ساره بیات

 ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

اخبار,اخبار فرهنگی,ساره بیات

ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

اخبار,اخبار فرهنگی,ساره بیات

ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

اخبار,اخبار فرهنگی,ساره بیات

 ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

اخبار,اخبار فرهنگی,ساره بیات

 ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

اخبار,اخبار فرهنگی,ساره بیات

عوامل فیلم “ناهید” در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

اخبار,اخبار فرهنگی,ساره بیات

عوامل فیلم “ناهید” در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

اخبار,اخبار فرهنگی,ساره بیات

 ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

اخبار,اخبار فرهنگی,ساره بیات

 ساره بیات در اختتامیه جشنواره کن 2015

 

اخبار,اخبار فرهنگی,ساره بیات