عکسی جدید از دختر مهناز افشار

پرتال اجتماعی واکنش:مهناز افشار بازیگر 39 ساله با انتشار عکس جدیدی از دختر لیانا, صفحه شخصی را بروز کرد.مهناز افشار بازیگر کشورمان عکس جدیدی از دخترش لیانا منتشر کرده است.مهناز افشار و دخترش هر دو در خرداد ماه متولد شده اند.

*****

مادر و دختر هر دو خردادی؛ چه شود

لیانای ما یک‌ساله شد

خدا رو شاکرم از داشتنت

عکس جدید دختر مهناز افشار

عکسی جدید از دختر مهناز افشار