عکسی جدید از شبنم فرشادجو

پرتال اجتماعی واکنش:عکس شبنم فرشادجو که احتمالاً آن را برای بروشور “فروشگاهِ شال و روسریِ میترا و دوستان” گرفته است.

725603_396