عکسی دیده نشده از جبهه

پرتال خبری واکنش: انتقال پیکر شهدا به عقب جبهه