عکسی دیده نشده از کودکی رهبر انقلاب

عکسی دیده نشده از کودکی رهبر انقلاب

خاطره مقام معظم رهبری از دوران كودكی: چیزى كه حتماً مىدانم براى شما جالب است، این است كه من همان وقت، معمّم بودم؛ یعنى در بین سنین ده و سیزده سالگى – من عمامه به سرم و قبا به تنم بود!

به گزارش مركز اسناد انقلاب اسلامی، خاطره مقام معظم رهبری از دوران كودكی: چیزى كه حتماً مىدانم براى شما جالب است، این است كه من همان وقت، معمّم بودم؛ یعنى در بین سنین ده و سیزده سالگى – من عمامه به سرم و قبا به تنم بود!قبل از آن هم همین‌طور.

 از اوایلى كه به مدرسه رفتم، با قبا رفتم؛ منتها تابستانها با سرِ برهنه مى‌رفتم، زمستان كه مى‌شد، مادرم عمامه به سرم مى‌ پیچید.