عکس احمد مهرانفر در كوههاي برزك

پرتال خبری واکنش: احمد مهرانفر با انتشار این عکس نوشت:

صبح جمعه و كوهنوردي در كوههاي برزك كاشان و مرور خاطرات

 احمد مهرانفر در كوهنوردي در كوههاي برزك