عکس بنیامین و بارانا در ساحل آمریکا

پرتال خبری واکنش: خواننده پاپ کشورمان صفحه اینستاگرام خود را با عکسی از سواحل آمریکا بروز کرد. بنیامین بهادری که به همراه دخترش برای اجرای چند برنامه در آمرکا به سر می برد، عکس زیر را در صففحه اینستاگرامش منتشر کرد.

 بنیامین و بارانا در سواحل آمریکا