عکس بهرام رادان در پاییز ۸۰

بهرام رادان عکسی از خودر پاییز سال ۸۰ رادر صفحه شخصی خود در انستاگرامش منتشر کرد.

۱