عکس جالب از ستاره های هالیوود با عینک

پرتال اجتماعی واکنش:  به نظر می رسد که جز تعداد اندکی از ستاره ها، باقی از زدن عینک به چهره خود خودداری می کنند و به جای آن در مراسم مختلف از لنز استفاده می کنند.

 اما در شکار لحظه هایمان متوجه شدیم که آنها حتی با عینک هم جذاب به نظر می رسند. در اینجا نام برخی از ستاره هایی را که جرات عینک زدن را داشته اند، برایتان آورده ایم. نظر شما چیست؟ آیا آنها جذاب تر به نظر نمی رسند؟
1. جنیفر لوپز

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

2. سارا پلسون

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

3. زویی سالدانا

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

4. کیت آپتون

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

5. کیت وینسلت

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

6. جنیفر آنیستون

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

7. کیت بلانشت

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

8. رز مک‌گاون

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

9. آیریس آپفل

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

10. اما رابرتز

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

11. زوئی دویچ

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

12. کارا دلوین

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

13. کلی آزبورن

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

14. جی‌جی حدید

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

15. ان هتوی

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

16. کیم کارداشیان

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

17. کورتنی کاکس

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند

18. رزاریو داوسون

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند


19. کارلی کلاوس

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند


20. امی رسوم

وقتی ستاره های هالیوود عینکی می شوند