عکس جالب سحر قریشی در نوروز

پرتال اجتماعی واکنش: سحر قریشی بعکس جدیدی در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت.

***

عیــد ‘نزدیک است’
دلمـان یک ‘تحـول عظیــم’ می خواهد
یک ‘انقـــلاب روحــی’
یک ‘حـال خـوب’
الهی ‘معجـــزه ای’ کن
که سخــت ‘محتاجیـم’

 

عکس جالب سحر قریشی در نوروز

عکس جدید سحر قریشی