عکس جالب شکیرا و جرارد پیکه

پرتال اجتماعی واکنش:عکسی از جرارد پیکه بازیکن تیم بارسلونا در کنار شکیرا همسرش و کودکانش

عکس: جرارد پیکه در کنار همسرش