عکس جالب فلور نظری و خواهرش

پرتال اجتماعی واکنش: سلفی شاد و شنگولِ فلور نظری در کنار خواهر و خواهرزاده اش. تنها وجه تشابه دو خواهر در این تصویری که ما میبینیم، عینک های آفتابی شان است!
عکس جالب فلور نظری و خواهرش

عکس جدید فلور نظری