عکس جدید از احسان علیخانی

پرتال اجتماعی واکنش: کلوز آپ آتلیه ای احسان علیخانی. عکسی که بار ها در میان صفحان طرفداری احسان دست به دست می‌شد. عکسی از امیرحسین بزرگزادگان.

692077_670