عکس جدید تتلو با شلوارک!

پرتال اجتماعی واکنش:عکسی از استاد تتلو در حال نواختن گیتار با شلوارک دو هزار و پانصد تومانی اش است. در حال حاضر فقط روی صورت، دست ها تا مچ و کف پاهای امیر خالی از تتو باقی مانده اند که باید برای آنها هم یک فکری بکند.

چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (177)