عکس جدید دختر رضا صادقي

پرتال خبری واکنش: رضا صادقي با انتشار اين عكس نوشته: به غمهاي من تا ميخندي ميگم: خدا گاهيَم لازمه غم بده خدا با تو غم داده؛ بي تو ولي… الهي خدا بي تو مرگم بده…

الاهـى …. خدارو هزار بار شكر كه اهنگ درگير ظاهر مورد قبول واقع شد .

اتفاقات خوبى در راهه ، وباز هم خداروشكر كه هوادارانى دارم همه جوره حامى و همراه …. اينم تيارا خانوم ما كه اميدوارم روزى با حس زيباش كنار احساس مردمش باشه ….
    يا على.

 دختر رضا صادقي

دختر رضا صادقي