عکس جدید هستی مهدوی و همکارانش

پرتال اجتماعی واکنش: صبحانه هستی مهدوی و همکاران بعد از شب سخت
بعد از يك شبِ سخت و هيجان انگيز كاري،با عليرضا شمس عزيز،ساعد خانِ سهيلي و اميدِ نازنين،صبحانه دَر قهوه خونه ي باحالهِ عمو يحيي…املت با نون بربريِ داغ.

94-08-9e35