عکس دختر بنیامین بهادری در خواب

پرتال اجتماعی واکنش:بنیامین بهادری با انتشار عکس زیر نوشت:

كوچولو بيدار شو
‎خوابالو بيدار شو
‎وقت بازى و كاره
‎هر بچه اى بيداره
‎بيدار شو تو از خواب
‎ببين خاله آفتاب
‎آروم آروم اومده
‎خورشيد خانوم اومده

 دختر بنیامین بهادری در خواب

بنیامین بهادری