عکس زیبای حدیث میر امینی در طبیعت

عکس زیبای حدیث میر امینی در طبیعت

 

حدیث میر امینی با انتشار عکس زیر نوشت:

جهان من در صداى خنده هاى جانانه ات نهفته جهانم را بساز

حدیث میر امینی در طبیعت