عکس سلفی میترا حجار با کانگورو

پرتال اجتماعی واکنش: میترا حجار عکسی را با کمی تفاوت از دیگر هنرمندان منتشر کرده اس چراکه جناب کانگورو در عکس یهویی با حجار دیده میشود…من و جناب کانگورو همین الان یهویی!!
اینستاگردی