عکس عجیب نسرین مقانلو با سیگار

پرتال اجتماعی واکنش:نسرین مقانلو عکسی هنری از خودش در صفحه شخصی اش قرار داده است که بخاطر وجود دود سیگار سوژه شده است.
نسرین مقانلو عکس جدیدی از خودش منتشر کرده که سوژه شده است!

 

download (4)

مقانلو متن زیر را همراه با عکس مورد نظر منتشر کرده است:
***
چرا همه مگویند:
چون میگذرد،غمی نیست
چرا هیچکس نمیگوید
تا بگذرد درد کمی نیست.
با آرزوی زندگی بدون غم برای
همه شما عزیزان

عکس هنری نسرین مقانلو
ss94-07-39