عکس عجیب نفیسه روشن

پرتال اجتماعی واکنش:نفیسه روشن با ژستی متفاوت بعد از عکس با حیوانات درنده این بار عکسی را از خود منتشر کرده که دیدنی است.
عکس عجیب نفیسه روشن