عکس لاله اسکندری با لباس بلوچي

پرتال اجتماعی واکنش:لاله اسکندری با انتشار عکس زیر نوشت:

با لباس زيباي بلوچي….در شهر زاهدان…در كنار مردم خونگرم كوي

لاله اسکندری با لباس زيباي بلوچي