عکس متفاوت و زیبای لیلا بلوکات

پرتال اجتماعی واکنش:لیلا بلوکات با انتشار عکس زیر نوشت:

تـنهـــــــا چیزی که خرجـــــــی ندارد

جـــــــاری شدن در ذهـــــــن دیـــــــگران است.

پس آنگونه جاری شـــــــوید که

خنـــــــده بر لبانشـــــــان نـــــــقش بـــــــبندد

نه نـــــــفرت در دلشـــــــان

روزتان آرام و شاد

و سرشار از خوشبختی و عشق و آرامش دوستی هدیه زیبای خداوند است

تا ميتوانيم زيبا دوستي كنيم

دوستتون دارم …يا حق

ژست متفاوت لیلا بلوکات